Interview februari

INTERVIEW VAN DE MAAND: GROEPSOUDSTE SOERIS lAKHANSINGH GROEP 2

1. HOE BENT U BIJ BETHELJADA TERECHTGEKOMEN EN WAT WAS UW DRIJFVEER?

Ik was al werkzaam als ziekenverzorgende en ik ben als stagiaire verpleegkundige aan de COVAB in 2016 stage komen lopen bij Stichting Betheljada. Het was voor mij een moeilijke periode, ik had moeite om te wennen aan de doelgroep omdat ik er nooit mee in aanraking ben geweest, na de eerste stagedag wilde ik eigenlijk stoppen. De huidige zorgmanager heeft mij toen gestimuleerd en gemotiveerd om door te gaan. Na twee weken ben ik ervan gaan houden om met deze kinderen te werken. Er waren toen geen mannelijke verzorgers op de groepen. Tijdens mijn stageperiode werd ik gevraagd om als oproepkracht te komen werken. Naarmate de jaren vorderden kreeg ik steeds meer plezier in mijn werk en heb ik geleerd om met de kinderen om te gaan.


2. HOE IS HET OM ALS MAN IN DE ZORG TE WERKEN? JULLIE ZIJN VAKER IN DE MINDERHEID IN DE ZORG.

Het is heel prettig om met vrouwelijke collega’s te werken, er wordt veel gesproken en er worden veel vragen gesteld. Met vrouwen werken is ondersteunend. Het is ook fijn dat er nu meer mannelijke collega’s op de groepen aanwezig zijn, we kunnen met elkaar over dingen praten die je minder snel met vrouwen bespreekt.

3. HOE LANG BENT U IN DIENST EN WELKE FUNCTIE BEKLEEDT U?

In mijn vrije tijd ben ik verbonden aan Stichting Betheljada als contractant verpleegkundige. Ik werk op groep 2. Ik ben in 2016 begonnen als oproepkracht, mijn opleiding Verpleegkundige heb ik in 2017 afgerond en op 1 november 2018 ben ik aangesteld als groep oudste van groep 2. Hiernaast ben ik vast in dienst bij het s' Lands Hospitaal, ik werk als verpleegkundige op de chirurgische afdeling.

4. HOE ZIET UW WERKDAG ERUIT

Mijn dagelijkse activiteit is zorgen voor de zieke mens, na de zorg voor de zieke mens ben ik bezig met de bewoners van Betheljada om hun een thuis gevoel te geven. Ik begeleid ze naar de dokter, ik bied zorg en ik houd toezicht op de groep zodat alles goed verloopt. De medicijnen moeten op tijd worden aangevraagd en klysma’s moeten worden toegediend op gezette tijden. Verder houd ik me samen met mijn collega’s bezig met het organiseren van uitstapjes met mijn groep. We doen activiteiten binnen en buitenshuis en we bezoeken regelmatig de dokter, de tandarts, of we gaan naar het revalidatiecentrum. Maandelijks wordt er werkoverleg gehouden met de groep, dit wordt terug gekoppeld aan de directie. Als er onenigheden zijn zoeken we samen naar een oplossing.


5. WELKE OPLEIDINGEN HEEFT U GENOTEN?

Ik heb eerst de opleiding ziekenverzorgende gevolgd en daarna de verpleegkundigen opleiding. Mijn toekomstperspectief is dat ik de opleiding praktijkbegeleider ga doen, hiermee kan ik mede collega’s tools geven om zich verder te ontwikkelen.

6. WAT GEEFT U VOLDOENING IN HET WERK?

Als ik de kinderen zie lachen krijg ik het gevoel dat ik mijn werk goed gedaan heb, hun dankbaarheid is te lezen op hun gezicht.

7. WAAR HEEFT U MOEITE MEE IN HET WERK?
Wat ik naar vind is dat je soms bewoners hebt die moeilijk te behandelen zijn, maar het is een uitdaging om hun toch een thuis gevoel te geven ondanks hun moeilijke situatie en frustraties door hun onmacht.

8. HOE COMMUNICEERT U MET DE BEWONERS?
Door goed te observeren en te kijken naar hun reactie; door goed te kijken, op te letten, kan ik hun gezichtsuitdrukking beter aflezen. Je voelt op gegeven moment goed aan wat de bewoners leuk en minder leuk vinden.

9. WAT HEB JE NODIG OM DIT WERK TE KUNNEN DOEN?
Kracht, welzijn, en genade van de heer. Dit werk is niet in geld uit te drukken, geduld, verdraagzaamheid en acceptatie heb je nodig om door te gaan en je moet dit werk met liefde kunnen doen.

10. ZOU U ANDEREN AANBEVELEN OM DIT WERK TE DOEN?
Ja, er zijn altijd handen tekort om met deze kinderen bezig te zijn, ondanks alles wordt er met man en macht gewerkt om de bewoners een thuisgevoel te geven het is een huis waar god voor zorgt.

11. WAT ZOU U DE LEZER MEE WILLEN GEVEN?
Ik vraag alle lezers om een steentje bij te dragen om het tehuis te ondersteunen in de dagelijkse activiteiten en benodigdheden. Zij hebben er niet om gevraagd om zo geboren te worden, maar desondanks zijn er genoeg mensen die ons helpen en ondersteunen. Iedereen die alsnog wil bijdragen is van harte welkom.
Mijn motto is “geven is leven”.

 

 

CONTACT GEGEVENS SURINAME

Adres: Cornelis Jongbawstraat 55
Telefoon: (00597) 475921
Fax: (00597) 421037
E-mail: info@betheljada.orgCONTACT GEGEVENS NEDERLAND

Voorzitter: S. Gretna
E-mail: info@betheljada.nl