Nieuwsberichten

6 november 2018

Mini-film festival Association EMEGA

Op uitnodiging van de Associatie EMEGA uit Frans Guyana hebben wij vandaag een mini-film festival bijgewoond in het Lalla Rookh gebouw.
De Associatie EMEGA houdt zich bezig met activiteiten voor kinderen met een beperking door middel van kunst en cultuur. In samenwerking met de ambassade van Frankrijk is deze mini-film festival tot stand gekomen. Er zijn 5 korte filmpjes afgespeeld die een mooie boodschap meebrachten omtrent het hebben van een beperking. Thema's die aan bod zijn gekomen waren angst, vriendschap, solidariteit, zelfvertrouwen en medeleven. Voor onze bewoners een leuk uitstapje en voor de begeleiders en de samenleving mooie boodschappen om bij stil te staan. Daarnaast heeft de EMEGA Association zich ingespannen om ons knutselmateriaal, spelletjes en sensorische speeltjes te schenken die geschikt zijn voor onze doelgroep. Kortom een leuk uitstapje met een boodschap en een mooi inititatief om de mensen met een beperking onder de aandacht te brengen. Namens alle bewoners, medewerkers, en directie van Stichting Betheljada heel hartelijk dank voor de uitnodiging en schenking.

 

              

 

                                                                                   

 

CONTACT GEGEVENS SURINAME

Adres: Cornelis Jongbawstraat 55
Telefoon: (00597) 475921
Fax: (00597) 421037
E-mail: info@betheljada.orgCONTACT GEGEVENS NEDERLAND

Voorzitter: S. Gretna
E-mail: info@betheljada.nl