Nieuwsberichten

8 december 2018

Donatie EMEGA & Dr. Olivier MASIA

Op 6 decemberontvingen we van mevrouw Evelyne Vidil van EMEGA en Dr. Olivier MASIA een donatie van electrische tandenborstels, tandpasta, t shirts en caps voor onze bewoners. EMEGA uit Frans Guyana zet zich door middel van kunst en cultuur in voor mensen met een beperking. Onlangs bezochten wij hun mini-film festival te Lalla Rookh en doneerde zij ons o.a sensorisch speelgoed. Zij waren in het bijzijn van mevrouw Marianne Waloszek  en meneer Linhard Forkel van EMEGA.

Namens alle bewoners, personeel en directie van Stichting Betheljada danken wij mevrouw Evelyne Vidil, Dr. Olivier MASIA, meneer Linhard Forkel en mevrouw Marianne Waloszek voor hun komst en schenking.

CONTACT GEGEVENS SURINAME

Adres: Cornelis Jongbawstraat 55
Telefoon: (00597) 475921
Fax: (00597) 421037
E-mail: info@betheljada.orgCONTACT GEGEVENS NEDERLAND

Voorzitter: S. Gretna
E-mail: info@betheljada.nl