Nieuwsberichten

18 Juli 2017 Voor de tweede keer kwam Pater Noordermeer ons vandaag verassen met een donatie van rond de 1000 SRD.Op maandag 17 Juli is er een dienst geweest voor de 6e klassers ter voorbereiding van hun toetsen. Leerlingen van de St. Gertrudeschool, St. Elisabethschool I en I I en de Kathedrale Koorschool hebben dit geld opgebracht. Erg bijzonder om te vernemen dat onze bewoners in de dienst zijn benoemd, en dat de leerlingen deze betrokkenheid tonen en voelen voor de medemens die in een andere situatie zit. Pater Noordermeer was vandaag in het bijzijn van de heer Blokland van Radio Immanuel. Hierbij onze hartelijke dank voor alle leerlingen, Pater Noordermeer, de heer Blokland en overige betrokkenen! Ook wensen we alle leerlingen veel succes toe met hun toetsen en afrondingen van het schooljaar

Stichting LIGHT FOR YOU, die zich inzet voor kwetsbare personen in de samenleving kwam vandaag een bezoek brengen aan Huize Betheljada.Mevrouw Kawita Bhagola en familie brachten zakken met kleding, speelgoed,pampers en overige artikelen voor onze bewoners mee. Spullen die wij altijd goed kunnen gebruiken. Hartelijk dank mevrouw Bhagola en Stichting LIGHT FOR YOU!

Op woensdag 12 september 2012, ontving de Stichting Betheljada uit handen van de heer Kenneth Kross, vertegenwoordiger van de KIRALANI STICHTING, een bedrag ter waarde van SRD 10,800 voor aanschaf benodigdheden voor het tehuis, zoals een automatische wasmachine, werkkleding voor het personeel, betaling van keuken kast deurtjes enz. in het kader van het Voedingsprogramma, momenteel in uitvoering binnen het tehuis voor kinderen met een meervoudige beperking.

Eerder deze maand ontving de Stichting Betheljada ook al goederen ter waarde van SRD 1100 van de Lions Club Ready en daarna werd een schenking gedaan van een diepvrieskast ter waarde van SRD 5500 door Quota International en een koelkast ter waarde van SRD 4800 door RHC Robles & Hoost Contractors en AIC. De diepvrieskast en de koelkast staan nu prachtig in de centrale keuken van het tehuis. (zie foto hieronder)
Betheljada is deze donateurs, maar ook alle donateurs die het tehuis in stand houden, heel veel dank verschuldigd.

 

Door tussenkomst van Lion Helen Lochem, hebben de Board en de members van LIONS CLUB READY een mini-project van de Stichting Betheljada goedgekeurd voor aanschaf van keukengerei voor het tehuis.

Een vol pakket van plastic waren, goedsluitende plastic voorraadbakken, scheplepels, maatbekers, een huishoudladder en een voorraadrek voor de voorraadkamer werd door de Stichting in dank ontvangen.

Het totaal bedrag van deze donatie is ongeveer 1000 SRD en maakt deel uit van een groter project: “Verbetering van de kwaliteit van de voedingszorg”.

In het kader van continuïteit van de verbetering in de zorg, heeft de Stichting Betheljada sinds het begin van het tweede kwartaal 2012 een programma in uitvoering, waarbij in samenwerking met een professionele Diëtiste en Voedingsdeskundige, mevr. Wandy Soemodihardjo, BSc., gewerkt wordt naar de kwaliteitsverbetering van de voedingszorg van het tehuis.

Voedingszorg omvat meer dan alleen voeding. De zorg omtrent het hele maaltijdgebeuren, de voorbereiding, de bereiding, het portioneren (op maat afgestemde hoeveelheid per bewoner) en het verstrekken van de maaltijd aan de bewoners zijn allemaal zaken die met de voedingszorg te maken hebben.

Fase 1 van dit programma is afgerond en de eerste aanbevelingen hebben betrekking op aanschaf, opslag en keuze van voedingsstoffen, hygiëne en efficiëntie in de verwerking en bewerking van voedingsproducten, tot aanschaf van klein en groot keukengerei, keukenartikelen en meubilair.

Leden van de LIONS CLUB READY en vertegenwoordigers van de STICHTING BETHELJADA bij de overhandiging van huishoudspullen ten behoeve van de Centrale Keuken van het tehuis op woensdag 15 augustus 2012, enkele dagen voorafgaand aan de 20ste jaardag van Lions Club Ready op 17 augustus 2012. President Cynthia Foort ontvangt alvast de felicitaties van Zone Chairperson 1A, Region 1, Lion Roy Heave, terwijl Mevr. Brons Wilkinson en Mevr. Josias van Betheljada toekijken.

CONTACT GEGEVENS SURINAME

Adres: Cornelis Jongbawstraat 55
Telefoon: (00597) 475921
Fax: (00597) 421037
E-mail: info@betheljada.orgCONTACT GEGEVENS NEDERLAND

Voorzitter: S. Gretna
Adres: Dick Ketstraat 134 3059 WC Rotterdam
Telefoon: 06-51836344
E-mail: sergiogretna@gmail.com