Nieuwsberichten

Wegens een fusie met drie Mechelse ziekenhuizen zijn er overige materialen en verpleegspullen beschikbaar gesteld voor goede doelen.Het nieuwe ziekenhuis, het AZ Sint-Maarten in Mechelen,Belgie heeft haar deuren op 15 oktober 2018 geopend. Onze ergotherapeut Kachiri de Borger heeft er samen met haar familie voor zorggedragen dat Betheljada aanspraak kan maken op deze bruikbare spullen. De voorzitter van Stichting van Betheljada in NL, de heer Gretna heeft samen met zijn hulptroepen de lading in Belgie opgehaald. Deze is inmiddels verzendklaar gemaakt. Wij bedanken de familie Borger, de heer Gretna, mevrouw Bohets en overige betrokkenen voor de inspanningen.In februari kunnen wij de lading verwachten. Tevens zijn we nog op zoek naar sponsoren m.b.t. de vrachtkosten.

Op maandag 14 januari konden wij een presentatie bijwonen van studenten, Ilse Bakker, Jitske Vogelaar, Kas Groffen en Lizzy Koert van Hogeschool Rotterdam. Niet lang geleden brachten zij ons een bezoek om meer informatie in te winnen, zij voerde in samenwerking met de Medische Faculteit een onderzoek uit om de multidisciplinaire zorg voor kinderen met CP (hersenbeschadiging) in kaart te brengen, en om te onderzoeken hoe er kan worden bijgedragen aan perfecte zorg voor kinderen met CP. Gebleken is dat er een nood is aan verbeterde communicatie, hiervoor zijn er oplossingsmodellen opgezet waaronder facebook en een informatiefolder over CP. Wij vinden dit een mooi initiatief waar verder op geborduurd kan worden. Voor meer info kunt u de facebook pagina bezoeken op informatiepagina CP Suriname.

Op 9 januari was het een bijzondere dag, onze zorgmanager, mevrouw Marion-Oron-Held vierde haar 25 jarig jubileum, een hele mijlpaal! Er werden vele brasa' s en mooie woorden gedeeld. Marion ontving als verrassing bezoek van oud medewerker Monica, en collega' s deelde hun lof of zongen een lied.Onze waardering en respect voor mevrouw Marion is groot. Haar warme persoonlijkheid en toewijding voor Betheljada is zeer bijzonder. Marion zet zich al 25 jaar met veel liefde in voor onze bewoners, Marion je bent een held! Bedankt voor uw inzet en van harte gefeliciteerd!

Op 28 december ontvingen we een bezoek van de directie en medewerkers van onze buren, SAB, Suriname Alcoholic Beverages N.V. Met de heren is er een cook out georganiseerd ten behoeve van Stichting Betheljada, daarnaast heeft de directie ook een bijdrage geleverd aan de cheque de wij overhandigd kregen. Een heel mooi initiatief die wij zeer waarderen.

Namens alle bewoners, personeel, directie en bestuur van Stichting Betheljada bedanken wij de directie, de medewerkers van SAB en overige betrokkenen voor dit geweldige initiatief en deze schenking.

Vandaag ontvingen we van de familie Ramkhelawan een donatie aan nasi en ontvingen we een financiele bijdrage van de SR-Music muziekgroep.Tijdens de rondleiding werd ons werk gewaardeerd en gecomplimenteerd. Fijn om te horen dat ze het er goed uit vinden zien bij Stichting Betheljada.

Namens bewoners en personeel hartelijk dank voor jullie bezoek, inspanningen en donaties.

CONTACT GEGEVENS SURINAME

Adres: Cornelis Jongbawstraat 55
Telefoon: (00597) 475921
Fax: (00597) 421037
E-mail: info@betheljada.orgCONTACT GEGEVENS NEDERLAND

Voorzitter: S. Gretna
E-mail: info@betheljada.nl