Missie en Visie

Missie en Visie

Missie

Stichting Betheljada biedt vanaf november 1979 een liefdevol thuis aan kinderen en jong volwassenen met een ernstige meervoudige beperking door zowel 24-uurszorg als dagopvang aan te bieden en is op dat gebied een pionier in Suriname. Zij probeert een inspirerende plek te creëren waarin het welzijn van de kinderen en de medewerkers centraal staat. Daarnaast wil Betheljada door het aanbod aan zorggerelateerde diensten een voorbeeld zijn voor haar omgeving.

 

Visie

Stichting Betheljada werkt innovatief door haar professionele kijk op hedendaagse zorg voor mensen met een beperking in Suriname. Wij zijn ons bewust van onze omgeving. Door het verbeteren van de zorg neemt de levensverwachting van mensen met een beperking toe en de taboesfeer rondom beperkingen neemt af. Voor een structurele verbetering van onze zorg nemen wij deel aan overlegstructuren waaruit nationaal beleid voortvloeit. Op operationeel gebied waarborgen wij kwalitatief hoogstaande zorg door het verschaffen van (interne) opleidingsmogelijkheden. Opleidingsmogelijkheden dragen ook bij aan de individuele ontwikkeling en het welzijn van onze medewerkers.

CONTACT GEGEVENS SURINAME

Adres: Cornelis Jongbawstraat 55
Telefoon: (00597) 475921
Fax: (00597) 421037
E-mail: info@betheljada.org


CONTACT GEGEVENS NEDERLAND

Voorzitter: S. Gretna
Adres: Dick Ketstraat 134 3059 WC Rotterdam
Telefoon: 06-51836344
E-mail: sergiogretna@gmail.com