Wilt u een bijdrage leveren? Ook u kunt meehelpen aan de instandhouding van Stichting Betheljada en de uitbreiding van verdere professionalisering van ons tehuis. Met uw steun kunnen wij onze idealen verwezenlijken.

OVER ONS

GESCHIEDENIS

Stichting Betheljada is in november 1979 opgericht door mevrouw Annie Bischop.

Mevrouw Bischop is zeven jaren werkzaam geweest als verpleegkundige in het binnenland van Suriname, bij de Trio-indianen. Tijdens een verlofperiode in Nederland is haar gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken om in Nederland opvang te verzorgen voor kinderen met een meervoudige handicap uit Suriname.
Lees meer

BESTUUR

Het bestuur anno Augustus 2017 wordt gevormd door:
Voorzitter: Oliver Smith
Secretaris: Dennis Libretto
Penningmeester: Cheryl Wirowidjojo
Bestuurslid: Hugo de Keyzer
Bestuurslid: Ernst van Drumpt
Lees Meer

PARTNERS

Onze partners en samenwerkende organisaties in Nederland
Stichting Vrienden van Betheljada
Stichting Vrienden van Betheljada zet zich in om in Nederland zoveel mogelijk mensen
enthousiast te maken voor het werk van Betheljada in Suriname en werft fondsen om het tehuis
Lees meer

MEDEWERKERS

Medio Januari 2018 zijn er 50 medewerkers in dienst bij Stichting Huize Betheljada. In de eerste en tweede lijn is er de directeur, de heer Bryan Lalay en Zorgmanager mevrouw Marion Oron- Held. Zij wordt bijgestaan door groepsoudsten die op de leefgroepen sinds Juli 2017 zijn aangesteld. Mevrouw Haidi Riedewald, is belast met de ondersteuning van de ambulante hulpverlening en een deel van de extramurale zorg.
Lees meer

STAGE / VRIJWILLIGERSWERK

Binnen Stichting Huize Betheljada is er altijd de mogelijkheid voor studenten uit binnen- of
buitenland om stage te lopen en/of vrijwilligerswerk te doen. Je vergroot daarmee je kennis,
inzichten en vaardigheden met betrekking tot onze doelgroep, en je leert de Surinaamse manier
van werken kennen.
Lees meer

CONTACT GEGEVENS SURINAME

Adres: Cornelis Jongbawstraat 55
Telefoon: (00597) 475921
Fax: (00597) 421037
E-mail: info@betheljada.org


CONTACT GEGEVENS NEDERLAND

Voorzitter: S. Gretna
Adres: Dick Ketstraat 134 3059 WC Rotterdam
Telefoon: 06-51836344
E-mail: sergiogretna@gmail.com