Bezoekers

Jaarlijkse check up van de bewoners

Elk jaar komen de medewerkers van het AZ lab naar ons toe om onze kinderen te prikken voor een algemene controle.

Dit jaar kwam het team onder leiding van Dhr.Codrington niet alleen om te werken, maar ook om te geven! Dit mooi gebaar stellen we heel erg prijs.

CONTACT GEGEVENS SURINAME

Adres: Cornelis Jongbawstraat 55
Telefoon: (00597) 475921
Fax: (00597) 421037
E-mail: info@betheljada.orgCONTACT GEGEVENS NEDERLAND

Voorzitter: S. Gretna
E-mail: info@betheljada.nl