Nieuws archief

In het jaar van der awareness heeft Betheljada sowieso heel veel media aandacht gehad. Verschillende radio en tv programma’s nodigden Betheljada uit, terwijl ook in de kranten aandacht aan ons werd besteed, b.v. op de literaire pagina van de Ware Tijd werd een recensie van ‘Mysteries in de planterswoning’ geplaatst, nadat de recensent een bezoek aan Betheljada had gebracht en kennis had gemaakt met alle tien de bewoners over wie een verhaal in het boek staat.

 

Op 23 december was er de viering van kerstfeest binnen Betheljada. Dit gebeurde op de traditionele manier.

 

Op 20 december was er een extra feestje, omdat mw. S. Haar verjaardag kwam vieren bij Betheljada.

Op 3 december was er in het kader van de internationale dag van mensen met een beperking een wandeling vanuit Betheljada. Alle kinderen/bewoners gingen met hun nieuwe rolstoel, geduwd door de kinderen en jongeren van de judofederatie een wandeling maken. Er was gezorgd voor een vergunning om op straat te lopen en er was politiebegeleiding.

Op 20 november was er de echte verjaardag. We kregen bezoek van de Firts Lady, mevr. Ingrid Bouterse en ook Minister Adna van Sport en Jeugdzaken was aanwezig. De dag werd geopend door gebed verzorgd door Ds. Schuster en na het formeel programma was er een feestje voor onze bewoners, medewerkers en hun kinderen.

We hadden ook bezoek van enkele vertegenwoordigers van Stichting Vrienden van Betheljada in Nederland. Andre Bakker en Gre Faber zijn speciaal voor het 35 jarig bestaan naar Suriname gekomen om dit heugelijk feit mee te maken. Naast de ondersteuning aan het tehuis is er ook aan de medewerkers gedacht.

Tijdens de verjaardag van Huize Betheljada werden er een aantal medewerkers in het zonnetje gezet. Zij werken allen al een aantal jaren bij Betheljada en ter gelegenheid van hun eigen jubileum kregen zij een mooie oorkonde.

Daarnaast zijn sommige medewerkers met de First Lady op de foto gegaan.

CONTACT GEGEVENS SURINAME

Adres: Cornelis Jongbawstraat 55
Telefoon: (00597) 475921
Fax: (00597) 421037
E-mail: info@betheljada.orgCONTACT GEGEVENS NEDERLAND

Voorzitter: S. Gretna
E-mail: info@betheljada.nl