Ervaar het maar Methode

Geschiedenis
Vanaf 2001 ontwikkeld door Thyra Koeleman, logopedist en ervaren in het werken met kinderen en volwassenen met een meervoudige beperking. Heeft kennis opgedaan met de opleidingen kinderneurofysiologie en de zintuigen ( sensorische informatie verwerking)

DOEL:
Het in staat brengen om kinderen en volwassenen op een eenduidige en doelgerichte wijze te benaderen en te ondersteunen.

Het is een praktische werkwijze die de gehele dag door tijdens allerlei dagelijkse bezigheden zoals verzorgen, en eten en drinken en tijdens activiteiten toegepast kan worden. (Benoemen wat je gaat doen-interactie-contact-veiligheid,

Ervaar het maar begint altijd aan de basis. Er wordt gericht gekeken naar lichamelijke mogelijkheden en onmogelijkheden van de persoon.

Deze methode wordt toegepast binnen woon en dagcentra voor mensen met een verstandelijke beperking, Speciaal onderwijs en revalidatiecentra.

De samenwerking tussen ouders, kinderen, volwassenen, begeleiders, therapeuten, gedragskundigen en orthopedagogen is een meerwaarde voor de mensen met een verstandelijke beperking.
Maar ook voor jezelf als persoon en medemens.

In eerste instantie is “Ervaar het maar” ontwikkeld voor mensen met een ernstige meervoudige beperking maar door de jaren heen is gebleken dat deze holistische benaderings en werkwijze geschikt is voor een grote groep mensen met een verstandelijke beperking.

 

Mensen met een ernstige meervoudige beperking
Met onbegrepen gedrag
Die meer taal gebruiken dan dat zij de taal begrijpen
Met een stoornis op het gebied van de sensorische informative verwerking
Die uit balans (geraakt) zijn
Die op leeftijd zijn en voor mensen met dementie

Holistisch
synergetische benadering die behandelt op basis van de gecombineerde fysieke, emotionele en spirituele aspecten van de gezondheid en de ziekte van de mens.

CONTACT GEGEVENS SURINAME

Adres: Cornelis Jongbawstraat 55
Telefoon: (00597) 475921
Fax: (00597) 421037
E-mail: info@betheljada.orgCONTACT GEGEVENS NEDERLAND

Voorzitter: S. Gretna
E-mail: info@betheljada.nl