Projecten

Hoe erg het was, al dat water op het terrein, blijkt wel uit de foto’s, maar we hebben nu definitief het ergste gehad.
Het project ontwatering terrein derde fase is gefinaliseerd. De donor organisatie was SuAid en er is veel informatie over de SuAid projecten te vinden op hun eigen Facebook pagina. De uitvoerder was Hawkes, materialen kwamen van GUIMAR en de directievoerder was FIRM Engeneering. Alles hield hij in het oog, bij nacht en ontij is hij ter plaatse om pompen in werking te stellen of juist af te sluiten. En we kunnen hem altijd bellen als we hulp nodig hebben.Eddy Boëtius heeft zich als ‘technisch vrijwilliger ad hoc’ onmisbaar gemaakt! Dit hele water probleem was voor de bewoners en pupillen niet prettig.
Maar we hebben ook een vrijwilliger als huisarts. Ivy komt twee keer per week. Door de rondes die ze doet wordt de gezondheidssituatie van alle bewoners nauwgezet in de gaten gehouden. Ivy heeft een effectieve professionele werkrelatie met de poli en apotheek van Geyersvlijt. Hierdoor en door de basiszorgverzekering krijgen onze bewoners professionele medische zorg.Ze konden niet naar buiten, en het is natuurlijk ook onhygiënisch. De gezondheid van sommige bewoners is toch al fragiel, we hebben immers een paar heel tere kindjes,...

De bouw voor de huisvesting van een vierde leefgroep van tien personen is klaar. Het is prachtig geworden!!
Heel veel dank aan de donateurs die hebben bijgedragen in de bouwkosten!

Er wordt nu gewerkt aan de inrichting en de bemensing.
Voor dit laatste wordt er druk onderhandeld met de overheid, m.n. het ministerie van sociale zaken.
Omdat er geen subsidie is uitbetaald sinds medio 2014, is het niet mogelijk om personeel aan te trekken en salarissen te betalen.

Eind vorig jaar werd door SuAid bekend gemaakt dat het project 'terreinriolering 3e fase' was goedgekeurd.
De partners bij de uitvoering van dit project zijn Haukes Construction N.V. en GUIMAR N.V. en FIRM Engineering zal vrijblijvend de directievoering op zich nemen.
Het contract werd ten kantore van FIRM Engineering getekend op 14 maart 2016. Het is de bedoeling dat het project is uitgevoerd voor de grote regentijd echt begint.

Dank aan SuAid, HAUKES Construction N.V., GUIMAR N.V. en FIRM Engineering

Elk jaar worden verschillende organisaties in de gelegenheid gesteld om projecten in te dienen bij Quota Suriname. Daar hebben wij van Betheljada al jaren gebruik van gemaakt.

Dit jaar hebben we wederom een project ingediend ter versterking van de Unit Ambulante Hulpverlening. We kregen het goede nieuws dat ons project is goedgekeurd en met het bedrag dat we ontvangen hebben kunnen we een nieuwe computer en toebehoren aanschaffen om zo het werk van de nieuwe unit te optimaliseren. Bedankt Qouta, dat we altijd op jullie mogen rekenen en nogmaals GEFELICITEERD met jullie jaardag!

Zie ook: www.starnieuws.com

CONTACT GEGEVENS SURINAME

Adres: Cornelis Jongbawstraat 55
Telefoon: (00597) 475921
Fax: (00597) 421037
E-mail: info@betheljada.orgCONTACT GEGEVENS NEDERLAND

Voorzitter: S. Gretna
E-mail: info@betheljada.nl