Donaties

Donatie familie Chin

Op dinsdag 16 oktober ontvingen we een bijzondere donatie van de familie Chin. Familie Chin bracht ons afgelopen vrijdag een bezoek en informeerde naar onze benodigdheden. Zij hebben zich op maandag 15 oktober een dag lang voor ons ingespannen om de juiste verpleegbenodigdheden voor ons aan te schaffen. Zij schonken ons o.a een uitzuigapparaat, 2 vernevelaars, 2 oorthermometers, 1 glucosemeter, 4 nierbekkens, 1 saturatiemeter, slangen voor het uitzuigapparaat, schorten, handdoeken en haarkapjes. We waren bijzonder verrast met deze bijzondere schenking en inspanningen die verricht zijn. Bijzonder dat er op deze manier een bijdrage wordt geleverd aan het welzijn van onze bewoners. De opbrengsten komen voort uit donaties van de uitvaart van mw. G.G Chin-Tjeeuw. A.Jin. Hierbij condoleren wij de familie met dit verlies. Namens alle bewoners, medewerkers, directie en het bestuur van Stichting Betheljada bedanken wij de familie hartelijk voor deze bijzondere inspanningen en geweldige donatie die de bewoners zeer ten goede zal komen.

 

 

 

Zoals nu al een aantal jaren het geval is, houdt Hotel Perola elk jaar rond carnaval een fundraisingsactie ten behoeve van Huize Betheljada.
Er wordt van te voren een vergunning voor gevraagd bij de Districts Commissaris.
Donaties worden verzameld in afgesloten donatieboxen en later overhandigd aan Betheljada.
Ook dit jaar warden de boxen geopend in aanwezigheid van de officiële gezagsdragers en werd de opbrengst geteld bij Betheljada.

Hotel Perola, veel dank voor deze jaarlijkse actie!

 

Ook in het eerste kwartaal van dit jaar hebben we weer verschillende traktaties gehad van jarigen. Het is zo leuk om binnen Betheljada getrakteerd te worden als er
iemand anders jarig is. Fijn dat mensen op die manier hun eigen verjaardag gedenken ten behoeve van de bewoners van Betheljada.

CONTACT GEGEVENS SURINAME

Adres: Cornelis Jongbawstraat 55
Telefoon: (00597) 475921
Fax: (00597) 421037
E-mail: info@betheljada.orgCONTACT GEGEVENS NEDERLAND

Voorzitter: S. Gretna
E-mail: info@betheljada.nl