Nieuws archief

20 Nov '14: Betheljada 35 jaar!

Op 20 november was er de echte verjaardag. We kregen bezoek van de Firts Lady, mevr. Ingrid Bouterse en ook Minister Adna van Sport en Jeugdzaken was aanwezig. De dag werd geopend door gebed verzorgd door Ds. Schuster en na het formeel programma was er een feestje voor onze bewoners, medewerkers en hun kinderen.

We hadden ook bezoek van enkele vertegenwoordigers van Stichting Vrienden van Betheljada in Nederland. Andre Bakker en Gre Faber zijn speciaal voor het 35 jarig bestaan naar Suriname gekomen om dit heugelijk feit mee te maken. Naast de ondersteuning aan het tehuis is er ook aan de medewerkers gedacht.

Tijdens de verjaardag van Huize Betheljada werden er een aantal medewerkers in het zonnetje gezet. Zij werken allen al een aantal jaren bij Betheljada en ter gelegenheid van hun eigen jubileum kregen zij een mooie oorkonde.

Daarnaast zijn sommige medewerkers met de First Lady op de foto gegaan.

CONTACT GEGEVENS SURINAME

Adres: Cornelis Jongbawstraat 55
Telefoon: (00597) 475921
Fax: (00597) 421037
E-mail: info@betheljada.orgCONTACT GEGEVENS NEDERLAND

Voorzitter: S. Gretna
E-mail: info@betheljada.nl