Bezoekers

Stagiaires en vrijwilligers

De HBO studenten van de Hogescholen in Nederland zijn weer aan het eind van hun stageperiode. Ze hebben allemaal hun stage afgesloten met goede resultaten. Hun werkzaamheden zijn vooral geconcentreerd binnen het unit Ambulante Hulpverlening en daarnaast hebben ze ook op de groepen en in de dagopvang geholpen. Hun taken waren gevarieerd en liepen uiteen in het organiseren van een Ouderbijeenkomst, het fine-tunen van Mijn week, het organiseren van een sport-en speldag en andere activiteiten.

Ook de stagiares van de verschillende opleidingingen voor de zorg en de verpleegkunde zijn weer actief geweest binnen Betheljada.
Als er zoveel meer handen beschikbaar zijn op de werkvloer zien we meer groepsactiviteiten. Het onderhuis biedt dan plaats aan spontaan ontstane feestjes, met dansmuziek en het maken van smoothies.

De kinderen, bewoners genieten!

Een onverwacht extraatje bestond uit de toeristen-kinderen die zomaar hun diensten kwamen aanbieden, omdat ze 6 weken vakantie met ‘nietsdoen’ toch wel lang vonden. Natuurlijk zijn we gewend aan de vrijwilligers die zo door het jaar komen via verschillende plaatsende instanties of zomaar uitzichzelf. Deze vrijwilligers zijn een hele hulp bij extra werkzaamheden. Nu waren het tieners, die met hun ouders op vakantie waren en die met onze kinderen prachtige, soms ontroerende ‘één op één’ activiteiten deden.

CONTACT GEGEVENS SURINAME

Adres: Cornelis Jongbawstraat 55
Telefoon: (00597) 475921
Fax: (00597) 421037
E-mail: info@betheljada.orgCONTACT GEGEVENS NEDERLAND

Voorzitter: S. Gretna
E-mail: info@betheljada.nl