Projecten

Sponsoring door Hotelmaatschappij Torarica N.V.

De N.V. Hotelmaatschappij TORARICA herdenkt haar 50 jarig bestaan en ondersteunt de Stichting Betheljada in het continueren van fysiotherapeutische behandeling voor de jongeren met een ernstig meervoudige beperking

De Stichting Betheljada is gehuisvest aan de Cornelis Jongbawstraat te Paramaribo en ligt daardoor niet ver af van het grootste hotel in Paramaribo, t.w. de N.V. Hotelmaatschappij TORARICA en ECO RESORT. Als goede buren heeft de Stichting regelmatig een beroep kunnen doen op de directie van deze maatschappij voor ondersteuning en niet zonder resultaat.

Dit jaar herdenkt de Hotelmaatschappij haar 50 jarig lustrum en in dat kader is de Stichting Betheljada onder anderen uitgenodigd een project dossier in te dienen voor financiering van één van haar vele behoeften voor het tehuis. Deze gelegenheid is door het bestuur van de Stichting met heel veel genoegen aangegrepen en in samenwerking met de afdeling Fysiotherapie van het revalidatie centrum en de fysiotherapeut verbonden aan Betheljada, mevrouw Ivy Monsanto, is een projectdossier aangeboden voor continuering van de fysiotherapeutische behandelingen ten behoeve van de jongeren van het tehuis.

Alle bewoners ondergebracht in de instelling, kampen met een ernstig meervoudige beperking en daarom is fysiotherapie heel belangrijk in het pakket van zorg en behandeling die deze jonge mensen toekomt. Het langdurig zitten of liggen in een bepaalde houding kan er toe leiden dat er contracturen ontstaan. Contracturen zijn blijvende bewegingsbeperkingen van gewrichten die ontstaan doordat het gewricht langdurig en/of veelvuldig in een bepaalde stand gehouden wordt. Met fysiotherapie kan het ontstaan van contracturen voorkomen worden.

Mevrouw Monsanto is bekend met alle bewoners van Betheljada en is al enkele jaren aan het tehuis verbonden. Bovendien geeft zij in de uitoefening van haar taken ook de nodige instructies en aanwijzingen voor massage en oefentherapie met de bewoners. Het bestuur, het personeel en de bewoners zijn de N.V. Hotelmaatschappij TORARICA heel dankbaar voor deze samenwerking en ondersteuning welke is begonnen op 1 juli 2012 en duurt tot eind april 2013.

CONTACT GEGEVENS SURINAME

Adres: Cornelis Jongbawstraat 55
Telefoon: (00597) 475921
Fax: (00597) 421037
E-mail: info@betheljada.orgCONTACT GEGEVENS NEDERLAND

Voorzitter: S. Gretna
E-mail: info@betheljada.nl