Projecten

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Stichting Kinderpostzegels heeft in 2010 en 2011, aosl voorgaande jaren, een financiële bijgedragen geleverd voor de Dagopvang en de Activiteitendienst.

In de jaren 2006, 2008en 2009 heeft deze Stichting consequent een flinke bijdrage gedaan voor de continuering van de diensten op deze afdelingen. Mede dankzij de Stichting Kinderpostzegels heeft vooral de Activiteitendienst de afgelopen jaren succesvol kunnen draaien.

In april 2012 heeft de Stichting Betheljada het Stratgisch Beleidsplan 2012-2016 *) opgesteld en uitgegeven, welke als leidraad geldt voor het voortbestaan van de Stichting. Aan de hand van dit beleidsplan zijn ook nieuwe inzichten ontwikkeld voor wat betreft de groei en continuering van de kwaliteit van de zorg en special opvang voor jongeren met een ernstig meervoudige beperking. De kosten van voorbereiding van dit document zijn door de Stichting Kinderpostzegels betaald.

Dit jaar is de Stichting Betheljada ook in degelegenheid gesteld twee personeeleden af te vaardigen voor de training “Fondsenwerving”, welke door de Stichting Kinderpostzegels wordt gefinancierd. Deze training loopt tot het eerste kwartaal 2013.

De Stichting Betheljada heeft voor 2012 reeds een aanvraag voor ondersteuning gedaan en bereid zich nu reeds voor om voor 2013 wederom een financiële bijdrage bij de Stichting Kinderpostzegels aan te vragen, voor continuering van de Activiteitendienst en de Dagopvang.

Dank zij deze financiering kunnen de bewoners van het tehuis dagelijks op een prettige en ontspannen manier bezig gehouden worden met activiteiten op hun eigen niveau.

CONTACT GEGEVENS SURINAME

Adres: Cornelis Jongbawstraat 55
Telefoon: (00597) 475921
Fax: (00597) 421037
E-mail: info@betheljada.orgCONTACT GEGEVENS NEDERLAND

Voorzitter: S. Gretna
E-mail: info@betheljada.nl