Projecten

De Familie de Kraker in Nederland doneert samen met Stichting Vrienden van Betheljada fondsen voor opknappen Dagopvang en Beheerderswoning en Verbetering van het terrein"

Op 20 januari 2012 ontvingen wij het droeve bericht over het heengaan van een grote Vriend van Betheljada, de heer Jan de Kraker.

De heer de Kraker was in leven Kinderarts en is begraven op 26 januari 2012 op de Algemene Begraafplaats in Abcoude, Nederland.

Nog voor zijn overlijden heeft de heer de Kraker, samen met zijn vrouw - vele jaren en met regelmaat - de Stichting Betheljada bedacht met een donatie, meestal voor het opknappen en onderhoud van de gebouwen op het pand , zoals wassen en schilderen.

In oktober 2011 werd een bedrag van EUR 15,500 gedoneerd voor het wassen en schilderen van de oude planterwoning, waar tegenwoordig de Dagopvang is ondergebracht, voor het opknappen van de beheerderswoning en voor het verbeteren van het terrein, dat bij grote regenval helemaal onder water loopt.

Dit bedrag is geschonken op basis van offerten welke voor deze werkzaamheden door de Stichting Betheljada zijn opgevraagd. De werken zullen binnenkort worden uitgevoerd door de desbetreffende aannemers en de supervisie van deze projecten is in handen van het consultancy bureau “Firm”, dat vrijblijvend haar diensten aan de Stichting heeft aangeboden.

De Stichting Betheljada is de familie de Kraker, alsook hun familieleden, vrienden en kennissen heel veel dank verschuldigd voor deze ondersteuning. Ook aan de Stichting Vrienden van Betheljada in Nederland betuigen wij onze grote dank.

Vanwege de schaarse middelen aan inkomsten en de hoge exploitatiekosten is het niet eenvoudig om de kosten voor onderhoud zelf op te brengen. Daarom onze grote dank aan deze donateurs.

Training: ‘Zorg voor mensen met een beperking”.

Donateur : Impulsis
Bedrag : Euro 9.200
Duur v/h project : Start 12 oktober 2010; Eind: augustus 2011
Doel v/h project : Het verhogen van de kwaliteit van de zorg
Doelgroep : Alle verzorgsters van Stichting Betheljada en een aantal deelnemers van collega-instellingen, w.o. Matoekoe, Annie Creche en Stigesu
Resultaat : Opgeleid personeel


Bijdrage Dagopvang en Activiteitendienst

Donateur : Stichting Kinderpostzegels Nederland
Bedrag : Euro 20.700
Duur v/h project : Start 1 januari 2010; Eind: 31 december 2010
Doel v/h project : Financiële ondersteuning van de dagopvang en de activiteitendienst
Doelgroep : Kinderen van de Dagopvang
Resultaat : Het verbeteren en continueren van de kwaliteit van de zorg op de Dagopvang en Activiteitendienst

 

Support to the daily transport of children and Young adolescents with disabilities

Donateur : Stichting Suriprofs
Bedrag : Euro 21.000
Duur v/h project : Start 30 november 2009; Eind: 1 oktober 2010
Doel v/h project : Aanschaf van een 9 personen bus van het merk Nisan
Doelgroep : Kinderen van de Dagopvang
Resultaat : Veilig transport voor het van huis ophalen en naar huis brengen van de kinderen die de dagopvang bezoeken.

Op 6 oktober ontvingen 13 verzorgsters van Huize Betheljada, 2 van Stichting Matoekoe, 2 van Stigesu en 2 van de Annie Creche een certificaat voor het volgen van de training. Deze training omvatte 20 lesdagen in de periode oktober 2010 t/m augustus 2011.

De training werd georganiseerd door Stichting Betheljada en werd mogelijk gemaakt door een financiele donatie van Impulsis via Stichting Vrienden van Betheljada in Nederland. Voor de training werden docenten van verschillende disciplines aangetrokken.

De certificaten werden tijdens een feestelijke bijeenkomst aan de deelnemers overhandigd door Juliette Pawirosonto, penningmeester van het bestuur van Stichting Betheljada.

Op 12 oktober 2010 is de stichting van start gegaan met een training voor alle verzorgsters en deze zal eindigen in augustus 2011.

Door de geringe beroepsopleiding van de medewerkers en de hogere eisen waaraan de kwaliteit van zorg in deze tijd moet voldoen, is het noodzakelijk opnieuw aandacht te besteden aan de kennis, vaardigheden en attitude van de verzorgende op Betheljada.

Marianne van Dijk.
Ontwikkelaar van het curriculum en docent.

CONTACT GEGEVENS SURINAME

Adres: Cornelis Jongbawstraat 55
Telefoon: (00597) 475921
Fax: (00597) 421037
E-mail: info@betheljada.orgCONTACT GEGEVENS NEDERLAND

Voorzitter: S. Gretna
E-mail: info@betheljada.nl