Projecten

In december 2012 ontvingen we een eerste donatie van Wings of Support (WOS) van de KLM. Sindsdien zijn we bijna wekelijks door hen verrast met verschillende donaties. Zo hebben we onder andere de volgende spullen ontvangen: incontinentie materiaal , verbandmiddelen, baddoeken, beddengoed, pampers, t-shirts. Er zijn ook enkele leden van het WOS team zelf op bezoek gekomen. Zo hebben ze kennis kunnen maken met onze bewoners en ook gezien waar hun spullen voor gebruikt worden. We zijn erg blij dat WOS haar weg naar Betheljada en andere instellingen in Suriname heeft gevonden en zeggen bij deze nogmaals dank!

Op zaterdag 24 november jl. ontving Stichting Betheljada geheel onverwachts een grote lading spullen via Wings of Support van de KLM crew van vlucht KL713.

Het contact werd een paar dagen ervoor gelegd door Kitty Meijburg die al 37 jaar voor de KLM werkt, waarvan 5 jaar actief als Wings of Support vrijwilliger. Zij helpt dus mee met het verzamelen en versturen van de goodies naar verschillende bestemmingen.

Wings of Support (WOS) is een particulier initiatief van de medewerkers van KLM en Martinair. Getracht wordt kinderen, in landen waar deze maatschappijen op vliegen, te helpen aan onderdak en onderwijs. Door de aard van het werk komt het vliegend personeel in veel landen, zo kan een project maximaal worden bezocht, zowel door mensen van Wings of Support als geïnteresseerde donateurs.

Voor Betheljada is een grote variatie aan middelen verzameld waaronder kleding, verzorgingsartikelen, incontinentie materiaal, veiligheids materiaal, medische tools enz.

Kitty vertelt dat er reeds eerder collega’s geweest zijn die spullen hebben gebracht voor Betheljada, ze waren geraakt door onze bewoners en de medewerkers en wilden graag geven. Toen Kitty zelf een keer langskwam begreep ze het gevoel van haar collega’s onmiddellijk.

Er wordt gewerkt met vrijwilligers, dat zijn andere collega’s die ook vliegen, die dan een extra koffer of hun eigen koffer met goodies meenemen naar Paramaribo. Het is naast hun hoofdtaak een soort extraatje, die echter steeds meer tijd in beslag neemt, omdat de vraag ook toeneemt. En ja hoor, inmiddels is er een tweede lading bezorgd voor Betheljada, op 3 december ook nog: Internationale dag voor de mens met een beperking!

Wij zijn reuze blij met deze ondersteuning van de KLM / Wings of Support team en bidden dat dat goede Heer jullie de kracht zal geven om dit geweldig initiatief voort te zetten!

Namens bewoners, medewerkers, directie en bestuur Grantangi!

 

Kathleen en Earl met hun begeleiders op 3 december jl. in de shirtjes ontvangen van Wings of Support!

Stichting Kinderpostzegels heeft in 2010 en 2011, aosl voorgaande jaren, een financiële bijgedragen geleverd voor de Dagopvang en de Activiteitendienst.

In de jaren 2006, 2008en 2009 heeft deze Stichting consequent een flinke bijdrage gedaan voor de continuering van de diensten op deze afdelingen. Mede dankzij de Stichting Kinderpostzegels heeft vooral de Activiteitendienst de afgelopen jaren succesvol kunnen draaien.

In april 2012 heeft de Stichting Betheljada het Stratgisch Beleidsplan 2012-2016 *) opgesteld en uitgegeven, welke als leidraad geldt voor het voortbestaan van de Stichting. Aan de hand van dit beleidsplan zijn ook nieuwe inzichten ontwikkeld voor wat betreft de groei en continuering van de kwaliteit van de zorg en special opvang voor jongeren met een ernstig meervoudige beperking. De kosten van voorbereiding van dit document zijn door de Stichting Kinderpostzegels betaald.

Dit jaar is de Stichting Betheljada ook in degelegenheid gesteld twee personeeleden af te vaardigen voor de training “Fondsenwerving”, welke door de Stichting Kinderpostzegels wordt gefinancierd. Deze training loopt tot het eerste kwartaal 2013.

De Stichting Betheljada heeft voor 2012 reeds een aanvraag voor ondersteuning gedaan en bereid zich nu reeds voor om voor 2013 wederom een financiële bijdrage bij de Stichting Kinderpostzegels aan te vragen, voor continuering van de Activiteitendienst en de Dagopvang.

Dank zij deze financiering kunnen de bewoners van het tehuis dagelijks op een prettige en ontspannen manier bezig gehouden worden met activiteiten op hun eigen niveau.

De N.V. Hotelmaatschappij TORARICA herdenkt haar 50 jarig bestaan en ondersteunt de Stichting Betheljada in het continueren van fysiotherapeutische behandeling voor de jongeren met een ernstig meervoudige beperking

De Stichting Betheljada is gehuisvest aan de Cornelis Jongbawstraat te Paramaribo en ligt daardoor niet ver af van het grootste hotel in Paramaribo, t.w. de N.V. Hotelmaatschappij TORARICA en ECO RESORT. Als goede buren heeft de Stichting regelmatig een beroep kunnen doen op de directie van deze maatschappij voor ondersteuning en niet zonder resultaat.

Dit jaar herdenkt de Hotelmaatschappij haar 50 jarig lustrum en in dat kader is de Stichting Betheljada onder anderen uitgenodigd een project dossier in te dienen voor financiering van één van haar vele behoeften voor het tehuis. Deze gelegenheid is door het bestuur van de Stichting met heel veel genoegen aangegrepen en in samenwerking met de afdeling Fysiotherapie van het revalidatie centrum en de fysiotherapeut verbonden aan Betheljada, mevrouw Ivy Monsanto, is een projectdossier aangeboden voor continuering van de fysiotherapeutische behandelingen ten behoeve van de jongeren van het tehuis.

Alle bewoners ondergebracht in de instelling, kampen met een ernstig meervoudige beperking en daarom is fysiotherapie heel belangrijk in het pakket van zorg en behandeling die deze jonge mensen toekomt. Het langdurig zitten of liggen in een bepaalde houding kan er toe leiden dat er contracturen ontstaan. Contracturen zijn blijvende bewegingsbeperkingen van gewrichten die ontstaan doordat het gewricht langdurig en/of veelvuldig in een bepaalde stand gehouden wordt. Met fysiotherapie kan het ontstaan van contracturen voorkomen worden.

Mevrouw Monsanto is bekend met alle bewoners van Betheljada en is al enkele jaren aan het tehuis verbonden. Bovendien geeft zij in de uitoefening van haar taken ook de nodige instructies en aanwijzingen voor massage en oefentherapie met de bewoners. Het bestuur, het personeel en de bewoners zijn de N.V. Hotelmaatschappij TORARICA heel dankbaar voor deze samenwerking en ondersteuning welke is begonnen op 1 juli 2012 en duurt tot eind april 2013.

TERREINVERBETERING VAN DE STICHTING BETHELJADA AAN DE CORNELIS JONGBAWSTRAAT TE PARAMARIBO

Werkzaamheden aan de noord - oost zijde van de Dagopvang waar de afvoer van regenwater wordt hersteld door het plaatsen van nieuwe afvoerbuizen en putten en door ophoging van het terrein

Op het terrein van het Kinderhuis Betheljada aan de Cornelis Jongbawstraat te Paramaribo, heerst er sinds mei dit jaar grote activiteit. Trucks met rivierzand, schelpzand en grind rijden het terrein op en aan de noord - oost zijde wordt er hard gewerkt aan de verbetering van de afwatering. Er zijn afvoerbuizen vervangen en goede funderingen en putten geplaatst die ervoor moeten zorgen dat er voortaan bij zware regenval geen overlast van water is.

Vanaf mei dit jaar is onder supervisie van het Ingenieursbureau FIRM Engineering de hand gelegd aan de verbetering en heeft de heer Rambharan van N.V. KALRO met zijn arbeiders prachtig werk verricht.
Op donderdag 19 juli zal de oplevering plaatsvinden en daarna zal er een aanvang worden gemaakt met de voorbereiding van Fase 2 van dit project, namelijk bestrating, opzet berging waterreservoirs en hydrofoor en de aanleg speeltuin voor de kinderen van het tehuis.

De middelen voor de uitvoering van deze werken zijn afkomstig van de Stichting Vrienden van Betheljada in Nederland en de Familie de Kraker in Nederland, die dit project hebben gefinancierd. De foto’s hierboven geven een indruk van de huidige werkzaamheden.

Een volledige fotoreportage van deze werkzaamheden volgt na de oplevering die op donderdag 19 juli 2012 zal plaatsvinden op het terrein van de Stichting.

CONTACT GEGEVENS SURINAME

Adres: Cornelis Jongbawstraat 55
Telefoon: (00597) 475921
Fax: (00597) 421037
E-mail: info@betheljada.orgCONTACT GEGEVENS NEDERLAND

Voorzitter: S. Gretna
E-mail: info@betheljada.nl