Bezoekers

Al enkele jaren komen er van een Belgische middelbare school in de vakantie jongeren op bezoek in Suriname. Een dag kwamen ze bij Betheljada om vrijwilligers werk te doen. We lieten ze de rolstoelen nakijken, banden plakken, schoonmaken en ook de busjes werden gewassen. Banden plakken, niet van de busjes hoor, maar van de rolstoelen. Jongeren krijgen nu eenmaal af en toe een lekke band en onze bewoners kunnen die niet zelf plakken, dus de hulp was welkom.

We willen alle donoren die de stichting ondersteunen van harte dank zeggen. Elke dag hebben we mensen over de vloer die geld en goederen komen brengen. We waarderen dat heel erg, want we hebben deze middelen nodig om het werk te kunnen voortzetten.

Langs deze weg dank aan al onze donoren!

De papa van Zulaicha en Arfaan was op bezoek bij Betheljada en bedacht dat het goed zou zijn dat zijn kinderen zelf een donatie kwamen brengen. Op 25 juli kwamen ze langs en hebben dat ook echt gedaan. Het is fijn als kinderen jong al leren om sociaal te zijn en ouders / verzorgers spelen hierbij een belangrijke rol. Dank aan Zulaicha en Arfaan voor dit mooi gebaar.

Op vrijdag 3 mei gaf de politiekapel een sprankelend optreden in Huize Betheljada.

In het kader van het 55 jarig jubileum geeft deze muziekformatie een serie optredens in verschillende instellingen. Voor Betheljada was dit meteen ook de gelegenheid om de Dag van de Arbeid te vieren. En tevens de verjaardag van mw. Jahangier!

En wat was het gezellig! De muziek van de politiekapel was aangepast aan Betheljada en het feestelijk karakter van de dag. Hiermee werd de juiste snaar geraakt: de gezichtsuitdrukkingen, de bijvalbetuigingen, lieten blijken dat de bewoners en de pupillen van de dagopvang genoten! Maar ook de medewerkers; wat hebben zij hard gewerkt op deze arbeidersdag, wat een expeditie is het om iedereen onder het huis te krijgen in mooie kleren! En wat hartverwarmend om bewoners, al of niet in hun rolstoel, te zien dansen met hun mentor of verzorgster.

De ouders en familieleden waren uitgenodigd om samen met hun kind deze gezellige dag mee te maken. Degenen die er waren hebben veel plezier beleefd!

Betheljada heeft voor de lopende twee maanden op weg naar 1 juli nog meer activiteiten gepland. Een van de beleidsspeerpunten is ouderparticipatie en nu weten de ouders dat participatie ook plezier is!

Quota International of Suriname heeft 10 vrouwen een verwenpakket aangeboden met een waarde van ongeveer SRD 220,- . Quota geeft regelmatig aan haar doelgroepen: kansarme vrouwen, kinderen met een beperking en senioren burgers. In het kader van Internationale dag van de vrouw heeft Quota gemeend enkele vrouwen die met veel toewijding werken voor en met deze doelgroepen een verwenpakket aan te bieden.

De geselecteerde vrouwen zitten in de dagelijkse zorg van de doelgroepen en komen er niet aan toe zichzelf te verwennen. Met een verwenpakket dat bestaat uit twee spa-behandelingen naar keus bij salon Aphrodite aan de Mahonylaan, wil Quota haar waardering uiten voor de inzet en toewijding van genoemde vrouwen. Zij zijn afkomstig van Stichting Betheljada, Nos Kasitas, Leliëndal, Stichting vroege stimulatie crèches en de Grietjebieschool.

Quota is zich bewust van het grote aantal vrouwen dat ook in aanmerking komt voor zo'n verwenpakket, maar wil middels de geste aan deze kleine groep de aandacht vestigen op vrouwen die onopvallend en met veel toewijding zich inzetten voor vooral kinderen met een beperking. Langs deze weg willen we Quota Suriname hartelijk dankzeggen voor deze mooie geste! Grantangi Quota!

CONTACT GEGEVENS SURINAME

Adres: Cornelis Jongbawstraat 55
Telefoon: (00597) 475921
Fax: (00597) 421037
E-mail: info@betheljada.orgCONTACT GEGEVENS NEDERLAND

Voorzitter: S. Gretna
E-mail: info@betheljada.nl