Bezoekers

Van 15 juli t/m 14 augustus hebben Kim Looischilder en Ellis Brouwer zich vrijwillig uit Nederland aangemeld voor vrijwilligerswerk op Betheljada.
Beide dames wonen in Nederland en zijn werkzaam als leerkracht op een school voor speciaal basisonderwijs te Nijmegen.

Via Stichting Vissers voor Vissers uit Nederland, zijn zij in contact gekomen met Betheljada en hebben zich voorgenomen om in hun zomer vakantie dagelijks bij Betheljada te zijn voor het helpen in de zorg van onze kinderen, m.n. de Activiteitendienst.

Vanuit hun ervaring in de onderwijssector dragen zij tevens een steentje bij aan de verschillende manieren van activiteiten die dagelijks met de kinderen worden gehouden en vooral de speciale aandacht en bejegening die heel belangrijk is in de zorg voor mensen met een beperking.
Het is duidelijk dat de kinderen heel graag speciale aandacht willen en elke knuffel of attentie zeer waarderen.

Kim en Ellis hebben tijdens hun bezoek aan Suriname een uitstapje naar White Beach georganiseerd voor vier bewoners en de kinderen van de dagopvang. Eveneens hebben zij een dagje meegedraaid op de Mythylschool.

Op woensdag 11 mei 2011 vond op Betheljada ( groep 2 ) de symbolische overhandiging plaats van een check ter waarde van € 700,- door de voorzitter van de Stichting Nu-Vries, dhr. W. Landveld, vergezeld van de bestuursleden Mw. Vriesde, Mw. Martin (maatschappelijk werkster) ,
dhr. B. Landveld (geestesvader) en dhr. Leendert Vianen van Peace for Ever. Stichting Nu-Vries heeft als doel van het Surinaamse kind, vooral minder draagkrachtigen.

Namens Betheljada, mochten Christine Kromopawiro (Onderhoofd Administratie en Logistieke Dienst), mw. Nelly Macnack (Hoofd van de Zorg) en mw. Wilma Ishaak (Vrijwilligster bij Betheljada) het gezelschap verwelkomen en na de rondleiding werd de check, welke de dag daarvoor reeds op de rekening van Betheljada was gestort, symbolisch in ontvangst genomen.

Mw. Nelly Macnack richtte namens de bewoners, het personeel , de directie en het bestuur van Betheljada een kort dankwoord aan de donateurs.
Het feit dat de Stichting Nu-Vries ons bedacht heeft, wordt bijzonder gewaardeerd.

Het geheel verliep vrij vlot en de pers (Apintie TV) was aanwezig om dit vast te leggen. Aan het eind van het bezoek was er een kort gezellig samenzijn met een hapje en een drankje , welke ook gesponserd was door de Stichting Nu-Vries, speciaal i.v.m de verjaardag van de dochter van mw. Vriesde.

Gevers en ontvangers zijn erg tevreden over het bezoek en het verloop van deze dag.

Op bezoek bij United Caribbean Contractors (UCC)

In december vorig jaar kregen we -geheel onverwachts- een telefoontje van de heer D.Verstoep van UCC, dat wij langs mochten komen om een financiele bijdrage voor Betheljada op te halen.

Dit was een aangename verassing en wij zijn UCC hiervoor zeer erkentelijk .
Als blijk van waardering en om onze dank aan UCC te betuigen, is op donderdag 20 januari j.l een kleine delegatie van Betheljada bij het bedrijf op bezoek geweest .
Het gezelschap bestond uit Monica Courtar (directeur), Nelly Mac Nack (hoof Verzorging), Anjani Boëtius (Secretaris van het Bestuur van Stichting Betheljada) en onze Donagy (6 jaar) van de Dagopvang.
Namens de kinderen en het personeel van Betheljada werd aan UCC, via de heer Verstoep, een aquarel schilderij van de voormalige planterswoning op het Betheljada complex aangeboden. Tegenwoordig is dat het gebouw waar de Dagopvang is gehuisvest.

De heer Verstoep was heel erg ingenomen met deze geste en zei dat dit geschenk een mooie plek op het UCC kantoor zal krijgen. ‘Als ik kan geven, dan geef ik graag’ , aldus de woorden van de heer Verstoep.
Bij vertrek, werd de delegatie door de heer Verstoep op het hart gedrukt dat Betheljada altijd om hulp mag vragen indien nodig, al dan niet in financiele zin.
Het is prettig te weten dat ons tehuis mag rekenen op de steun van mensen zoals de heer Verstoep. UCC en meneer Verstoep wij zeggen u nogmaals Bigi Grantagi

 

November
03 nov. : Ilse Boon Fonds (NL)
15 nov. : Stichting Kinderpostzegels (NL)

 

Oktober
10 okt. : Bestuursleden van de Stichting Vrienden van Betheljada (NL)
20 okt. : Stichting Maagdenhuis (NL)
22 okt. : Top Delegatie van IamGold en Surmac (SUR)

CONTACT GEGEVENS SURINAME

Adres: Cornelis Jongbawstraat 55
Telefoon: (00597) 475921
Fax: (00597) 421037
E-mail: info@betheljada.orgCONTACT GEGEVENS NEDERLAND

Voorzitter: S. Gretna
E-mail: info@betheljada.nl