Bezoekers

De Stichting Clini Clown is een Nederlandse organisatie, die ook op Curacao heel erg aktief en bekend is.

Kinderen met een ziekte of handicap zijn afhankelijk en kwetsbaar. Doordat hun omgeving zich voornamelijk richt op de ziekte of handicap komen de kinderen ongewild in een volwassen wereld terecht. Clini Clowns vindt dat kinderen met een ziekte of handicap onder alle omstandigheden moeten kunnen blijven spelen. Gewoon weer even kind kunnen zijn.

Via al haar activiteiten biedt de organisatie CLINI CLOWN afleiding en plezier aan kinderen met een ziekte of handicap (lichamelijk of geestelijk). Daarmee wil ze een bijdrage leveren aan hun kwaliteit van leven. Ook al is het maar voor een moment; het is veel waard.

In de periode februari-maart 2012 bracht deze organisatie een bezoek aan Suriname en kinderen in ziekenhuizen en instellingen kregen bezoek van de Clini Clown, de heer Hans Karg.

Ook Betheljada was vereerd met het bezoek van Clini Clown Karg, die op 1 maart het tehuis bezocht. Het was een zeer aangename dag vol plezier, attentie en waardering.

Bedankt CLINI CLOWN, bedankt meneer Karg!

Wij hopen jullie weer gauw terug te mogen verwelkomen op Betheljada.

Op vrijdag 16 december zijn drie medewerkers van de Royal Bank of Trinidad and Tobago, beter bekend als RBTT, een bijzondere donatie komen brengen.

De afdeling waar deze medewerkers werkzaam zijn, heeft onlangs een award gewonnen voor de uitstekende uitvoering van een ICT-project . Aan de award was een geldsbedrag van U$ 1500,-- verbonden. De medewerkers van de afdeling hebben daarop gezamenlijk besloten om deze award niet zelf te houden maar aan een goed doel te schenken.

Geinspireerd door de onlangs op televisie uitgezonden documentaire over Betheljada is de keus op onze stichting gevallen.
Toen de RBTT-directie van dit initiatief vernam, heeft ze besloten om de donatie aan te vullen met nog eens SRD 1500,-.
Vanaf deze plaats nogmaals: RBTT, heel hartelijk bedankt!

Momenteel werken we aan een lijst van onze noden en wensen zodat we een zorgvuldige afweging kunnen maken over de besteding van de aan ons geschonken donatiegelden.

Op maandag 19 december is een groep van 50 kleuters van de St. Elisabethschool 1 aan de Wulfinghstraat ons komen bezoeken. De kinderen hebben in de weken voorafgaand aan hun bezoek spullen ingezameld - heel veel spullen! - die ze deze dag kwamen brengen.
De schattige kleuters, allemaal in mooie blauwe shirtjes gestoken, worden door de directeur, mevrouw Helga Held hartelijk welkom geheten. Ze legt aan de aandachtig luisterende kinderen uit wat Huize Betheljada is, maar eigenlijk is dat niet eens meer nodig, want uit hun reacties blijkt dat de kinderen door hun juffen goed zijn geinformeerd.

De kleuters hebben op school allemaal een gekleurd bandje om hun pols gekregen zodat we ze makkelijk in groepjes kunnen verdelen. Elke groep brengt achtereenvolgens een bezoek aan de dagopvang, één van de woongroepen en aan de activiteitenruimte. Ondanks de goede voorbereiding raken sommigen van de kinderen toch flink onder de indruk van wat ze zien en een enkeling is zelfs een beetje bang, maar er wordt zowel door de juffen als door de verzorgers van Betheljada goed op ze gelet. De meeste kleuters zijn echter lekker onbevangen en op een bijna ontroerende manier nieuwsgierig.

Het is leuk om te zien hoe de kleuters en de bewoners op elkaar reageerden.
Eén van onze bewoners, Chenelva, is zo ingenomen met het bezoek dat ze alle kinderen een hand geeft en Earl, die altijd zo van een stevige brasa houdt, ziet zijn kans schoon en weet heel wat brasa’s te verzamelen.
Niet alleen de bewoners krijgen hun aandacht maar ook het waterbed. Dat willen de meesten kleuters graag even uitproberen, na toestemming van een van de verzorgsters, mogen zij twee aan twee even op het bed liggen .
Na het bezoek aan de woongroepen komen de kleuters weer samen op de binnenplaats en krijgen ze allemaal een glas lekker koude stroop. Tot onze grote verrassing hebben ze liedjes en gedichtjes ingestudeerd die ze onder aanvoering van de juffen enthousiast ten gehore brengen.
Al met al was het een geslaagd bezoek en danken we de Elisabethschool voor hun inspanningen en royale donatie.

Op maandag 21 november 2011 bracht H.E. Minister Alice Amafo een kennismakingsbezoek aan het tehuis van de Stichting Betheljada aan de Cornelis Jongbawstraat 55, te Paramaribo.
De Minister was vergezeld van haar staf medewerkers.
De sfeer van het bezoek was heel ontspannen en het gezelschap ontving de nodige informatie over de gang van zaken in het tehuis, welke net de dag daarvoor (op 20 november 2011) haar 32ste jaardag mocht herdenken.
Mevrouw Nelly Macknack, Hoofd van de Zorg, die al 25 jaar in dienst is van het tehuis, gaf – waar nodig – toelichting op de situatie van de kinderen en jong volwassenen die in het tehuis vertoeven.

Na de rondleiding, die duidelijk indruk op de Minister en haar gezelschap heeft gemaakt, werd er in alle rust een heel lang overleg gehouden met de bezoekers. Van de zijde van de Stichting hebben de voorzitter van het bestuur (Mw Dorinda Brons), de Directeur (mevr. Helga Held) en het Hoofd van de Zorg (mevr. Nelly Macknack) een openhartig gesprek gevoerd met de Minister.

Eén van de zaken die uiteraard aan de orde kwam tijdens het gesprek, was het tekort aan financiële middelen voor exploitatiekosten, vanwege het komen wegvallen van financiële middelen die in het verleden door buitenlandse donoren werden geschonken. Voor het jaar 2011 is een bedrag van SRD 80,000 aan subsidie door het Ministerie van Sociale Zaken per beschikking toegezegd. Echter was tot op het moment van dit bezoek de subsidie nog niet ontvangen, waardoor de Stichting het heel belangrijk vond dit aan de orde te stellen. De Minister beloofde dit terstond te zullen laten afronden.

Hoewel vele Surinaamse als ook buitenlandse individuen het werk van Betheljada op hun eigen manier ondersteunen, maar ook door de steun van het Surinaams bedrijfsleven, waaronder er reeds enkele bedrijven zijn die zich als waarachtige Vriend van Betheljada opstellen, is het een ware kunst voor de Stichting om in de maand december het jaar positief af te sluiten.

Het feit dat het werk dat de Stichting verzet, deels ook zorg is van de Surinaamse overheid, werd door de Minister erkend en zij deelde eveneens de wens van het bestuur en de directie dat de diensten die Betheljada aan de gemeenschap biedt zeer uniek zijn en daardoor continuering maar ook uitbreiding een ‘must’ is. Deze noodzaak voor uitbreiding is het gevolg van de wachtlijst van kinderen en jong volwassenen met een meervoudige beperking die meer dan 55 namen telt, maar ook omdat de kwaliteit van de zorg die het tehuis biedt van dien aard is dat de bewoners – ondanks hun meervoudige beperking – langer in leven blijven en daardoor meer kinderen toegang verdienen tot deze speciale zorg.

Er zijn afspraken gemaakt voor follow-up van deze sessie en zowel de Minster en haar gezelschap, alsook de vertegenwoordigers van de Stichting Betheljada, namen op passende wijze afscheid van elkaar. Nog voor haar vertrek, overhandigde de Minister pakketten ten behoeve van de kinderen in verband met de aankomende Kinderdag op 5 december.

Begin september 2011 zijn wij begonnen met het werken in Huize Betheljada. Jolien, Desiree en Erna zijn hier voor studie, Lotte en Marielle doen vrijwilligerswerk binnen Huize Betheljada.

We geven gerichte zorg en aandacht aan de kinderen. Lotte en Marielle werken voornamelijk met de kinderen in de activiteitenruimte, en een dag in de week op de dagopvang. Stagiaires werken in de zorg, het baden van kinderen, eten geven enz.

Nu we er al 8 weken zijn, kijken we terug op de eerste weken. Natuurlijk hebben we allemaal moeten wennen.

De manier van werken is anders als in Nederland.Hele andere cultuur, maar echt gaaf! Toch is het zo mooi om te zien dat kinderen die meervoudig beperkt zijn met hun mimiek op je reageren als je er een poosje bent.

Kinderen genieten van één op één aandacht, snoezelen, wandelen. Het voelt zeker als een meerwaarde hier binnen Huize Betheljada werkzaam te mogen zijn, en daar doen we het met z’n allen voor!

 

CONTACT GEGEVENS SURINAME

Adres: Cornelis Jongbawstraat 55
Telefoon: (00597) 475921
Fax: (00597) 421037
E-mail: info@betheljada.orgCONTACT GEGEVENS NEDERLAND

Voorzitter: S. Gretna
E-mail: info@betheljada.nl