Nieuws archief

Huize Betheljada is een tehuis voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. Dat is wat mij verteld werd voordat ik voor de eerste keer binnenkwam bij Betheljada. Ik had totaal geen ervaring met deze doelgroep, zoals eigenlijk veel mensen dat niet hebben.

De eerste ontmoeting is dan toch wel heftig, ik zie kinderen liggen, die vaak niks zelfstandig kunnen doen. Ze kunnen niet de dagelijkse dingen, zoals aankleden, baden en eten, die wij als gezonde mensen wel kunnen doen. Om deze doelgroep te kunnen verzorgen is enorm veel aandacht en geduld vereist van de verzorging. Dit zijn aspecten dat ieder personeelslid binnen Betheljada ook echt in zich heeft zitten. De meeste personeelsleden hebben ook nog bijscholing gehad binnen Betheljada om zo de verzorging van een medisch naar een socialer model te krijgen. Het is zo mooi om te zien dat het personeel zich zo goed inzet voor deze doelgroep, om hun een betere verzorging te kunnen bieden.

Natuurlijk is niet alles perfect binnen Betheljada, maar hier wordt hard aan gewerkt en ik ben blij dat ik hier een deel van heb kunnen uitmaken.

Het unit Ambulante Hulpverlening waar we eind vorig jaar mee begonnen zijn, begint steeds meer vorm en inhoud te krijgen. Met ingang van 1 mei j.l. is de coördinator aangesteld: Annabel Krijtenberg. Na haar stage bij de Nationale Vrouwen Beweging ging ze terug naar Nederland om af te studeren.

Vorig jaar deed ze vrijwilligerswerk bij Betheljada en dit jaar is ze terug om de coördinatie van het nieuwe unit op zich te nemen.

Betheljada deed mee aan de geweldige happening die de Telesur Trimloop op 1 mei altijd is. De kinderen die niet mee gingen lopen in hun rolstoel werden flink verwend in de grote tent voor de gasten.

Josta was jarig en werd maar liefst 32 jaar. Ze werd toegezongen door iedereen die aanwezig was van Stichting Betheljada en door het personeel van Telesur. Ook kreeg ze van de directeur van Telesur een pluche als cadeau.

WOS is zeer frequent op bezoek bij Betheljada, de medewerkers nemen echt heel vaak spullen mee voor onze bewoners die allemaal een goede bestemming krijgen. We vinden het ook fijn dat men de tijd neemt om ook zelf langs te komen als dat mogelijk is. Onlangs hebben we een grote partij incontinentie materiaal ontvangen via de Stichting CHAND Nederland en de WOS medewerkers waren zo aardig het allemaal mee te nemen naar Suriname. Ook speciale hulpmiddelen / medicatie hebben we dankbaar in ontvangst genomen de afgelopen maand.

Dank je wel WOS TEAM!

In maart 2014 hebben de medewerkers van Betheljada in 2 groepen informatie ontvangen over de onderwerpen Baarmoederhals- en Borstkanker. De meeste medewerkers van Betheljada zijn vrouwen en deze informatie is erg belangrijk omdat vroege opsporing kan leiden adequate aanpak van de aandoening. Onze medewerkers zijn hardwerkende vrouwen die ook thuis een belangrijke rol spelen en we hopen met deze info sessies een stukje bewustwording te creëren waardoor ze zich op tijd laten screenen. De bijeenkomsten waren goed bezocht en zijn verzorgd door Drs.A.Grunberg. Langs deze weg dank aan Drs.Grunberg voor de interessante sessies.

CONTACT GEGEVENS SURINAME

Adres: Cornelis Jongbawstraat 55
Telefoon: (00597) 475921
Fax: (00597) 421037
E-mail: info@betheljada.orgCONTACT GEGEVENS NEDERLAND

Voorzitter: S. Gretna
E-mail: info@betheljada.nl