Nieuws archief

Betheljada deed dit jaar weer mee aan het project ‘vakantiejobbers’ van de centrale overheid. Als instelling kun je inschrijven om vakantiejobbers te krijgen voor het uitvoeren van extra werkzaamheden.

De vakantiejobbers zijn jongeren die door een baantje te nemen in de vakantie het geld verdienen om hun schoolspullen voor het nieuwe schooljaar te betalen. Ze hebben keihard gewerkt en echt allerlei extra werk gedaan: dievenijzers, magazijnen, kasten, enz. werden schoongemaakt, zelfs de keuken kreeg een grote beurt, en de natte cellen onder het huis. Jongeren bedankt!

In de grote vakantie zijn ook de bewoners van Betheljada uitstapjes gaan maken. Elke groep is een dag buiten de stad geweest.

Een mooie kans voor de mentoren om extra bezig te zijn met hun mentorkind in een andere omgeving. Ze hebben heerlijk gezwommen, er waren spullen mee om te spelen in het water, en vooral lekker eten en drinken namen ze mee op reis!

Pas tegen de avond kwamen ze terug, moe, maar voldaan. En dat geldt zowel voor de bewoners als voor de medewerkers.

Het unit Ambulante Hulpverlening waar we eind vorig jaar mee begonnen zijn, begint steeds meer vorm en inhoud te krijgen. Met ingang van 1 mei j.l. is de coördinator aangesteld: Annabel Krijtenberg. Na haar stage bij de Nationale Vrouwen Beweging ging ze terug naar Nederland om af te studeren.

Vorig jaar deed ze vrijwilligerswerk bij Betheljada en dit jaar is ze terug om de coördinatie van het nieuwe unit op zich te nemen.

Het is wel eens een keer goed om ook zonder foto’s iedereen via onze website te bedanken die Betheljada gedenkt met donaties in natura. Donateurs die geld brengen krijgen altijd wel een bedankkaartje. Soms zijn er echter ook gewoon mensen, die langs komen en bij hun boodschappen ook wat extra’s voor ons hebben gekocht. Vaak zijn het ook mensen die eerst bellen en vragen of er iets is wat we dringend nodig hebben; dat willen ze dan wel voor ons gaan kopen. Een enkele keer is het een school-klas, of een groepje studenten, die als opdracht hebben om een fundraisingsactiviteit te organiseren en de opbrangst te doneren.

En nu pas geleden was het een ministerie. De minister van OW&V heeft besloten dat het bedrag dat op de begroting staat voor kerstkaarten e.d. beter besteed kan worden aan donaties voor sociale instellingen. Hij koos er vijf en Betheljada was er een van.

Aan al deze donateurs zeggen we dank! Dank voor de goederen die we kregen, maar ook dank voor het feit dat u aan ons denkt!

Soms zijn het ook kinderen, hoor, die aan ons doneren. Van de leerlingen van de Nassy brouwerschool krijgen we computers. Zij hebben een nieuw computerlokaal en van de nog in prima staat zijnde computers kregen wij er vijf. Een voor elke groep en een voor het nieuwe unit ambulante hulpverlening. De computers zijn voor de medewerkers met als doel de rapportage en dossiervorming over de bewoners en pupillen te optimaliseren en te professionaliseren. Op onze jaardag hadden we ook de officiële overhandiging van 2 industriële wasmachines van I AM GOLD en Multi Electrical Systems (MES). Dank aan jullie allen!

Betheljada was dit jaar jarig in een roerige tijd. Roerig, maar in goede zin. Er zijn ontwikkelingen op nationaal niveau die perspectieven bieden.

De nieuwe zorgverzekering, de wet opvang, die is aangenomen, het standaarden document dat erbij hoort en het handboek van Betheljada als groeidocument bieden een interessant kader voor verder groei en optimalisering van de zorg binnen ons tehuis.

Intern werd hierop ingespeeld door de leergang ‘van Medisch Model naar Sociaal Model’ die aan de medewerkers werd gegeven en waarvan de certificaten werden uitgereikt op de 34ste jaardag, op 20 november.

Klik hier voor de Nota m.b.t. welzijnzorg in Suriname

Trotse verzorgsters met hun certificaat

 

De best geslaagde Carmelita Shyamnarain

CONTACT GEGEVENS SURINAME

Adres: Cornelis Jongbawstraat 55
Telefoon: (00597) 475921
Fax: (00597) 421037
E-mail: info@betheljada.orgCONTACT GEGEVENS NEDERLAND

Voorzitter: S. Gretna
E-mail: info@betheljada.nl