Nieuws archief

20 november 1979 – 20 november 2012

Toen in 1979 het tehuis aan de Cornelis Jongbawstraat no.55 begon met slechts vier kinderen, had men waarschijnlijk niet gedacht dat Stichting Betheljada zou uitgroeien tot het tehuis zoals het nu is. Anno 2012 liegen de feiten er niet om: 26 bewoners in de 24 uurszorg en een dagopvang met 14 bezoekers; het tehuis biedt tevens werkgelegenheid aan ongeveer 36 medewerkers. Ondanks deze gestadige groei welke de Stichting in 33 jaar heeft doorgemaakt is er nog steeds een enorme behoefte aan meer opvang voor kinderen met een meervoudige beperking in Suriname.

De meeste van onze bewoners zijn als kinderen binnengekomen, inmiddels jong volwassenen geworden en wonen er nog steeds omdat er geen andere opvangmogelijkheden voor hen zijn in Suriname.. Er blijven regelmatig aanvragen binnenkomen om kinderen op te vangen, maar onze faciliteiten en beschikbare arbeidskrachten kunnen een maximum aantal van 30 kinderen dragen. Binnenkort worden de laatste 4 plekken ingevuld en dan zijn de woongroepen van de 24 uurszorg volledig bezet. Vanwege de aard van onze doelgroep zijn een aantal zaken vereist:

  • Goede zorg: de kinderen moeten goed verzorgd worden, zowel lichamelijk als geestelijk. Het is geen gemakkelijk job om elke dag met deze kinderen bezig te zijn. We hebben naast onze verzorgsters ook verschillende andere specialisten op parttime basis aangetrokken om de zorg te optimaliseren. Zo is bijvoorbeeld fysiotherapie de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen
  • Goede hygiëne: de kinderen moeten vertoeven in een schone omgeving. Hygiëne omvat een heleboel: schone kleding, verzorgde omgeving en terrein en hygiënisch bereid voedsel welke ook op de juiste wijze wordt opgeslagen
  • Inzet van professionals waar nodig: op de werkvloer komen we weleens zaken tegen waarvan we onvoldoende kennis in huis hebben. Dan worden professionals ingeschakeld om ons verder op weg te helpen om ons werk beter te kunnen doen. We denken hierbij aan logopedisten, fysio- en ergotherapeuten, maar ook de brandweer die ons op weg helpt met een brandpreventie plan en ingenieurs bureau’s die ons bijstaan om het terrein aan te passen waardoor we niet meer onnodig ‘onder water’ staan
  • Gemotiveerd personeel: het personeel wordt steeds bijgeschoold. Ook proberen we optimale werkomstandigheden te cre ren voor al het personeel door b.v. ook de juiste hulpmiddelen aan te schaffen.

Om alle bovenstaande zaken gedaan te krijgen hebben we vooral financiële middelen nodig. De Surinaamse overheid subsidieert een deel van onze jaarbegroting, maar het overgrote deel (ongeveer 85%) moeten we zelf genereren. Hier komen onze donateurs in beeld: mensen zoals u die ons elke maand weer ondersteunen. We hebben donateurs die elke maand nog zelf langskomen om hun bijdrage te doen, weer anderen die het via hun bank in orde laten maken. Elke bijdrage helpt ons op weg.


Dan hebben we ook diegenen die in natura doneren. Dagelijks wordt er gebeld en gevraagd wat we nodig hebben, waar men ons mee kan ondersteunen. Als we onze wens(en) te kennen geven is men altijd bereid te kijken hoe hieraan invulling gegeven kan worden.
En tot slot nog de vele bedrijven in Suriname, die steeds meer de maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich nemen om NGO’s te ondersteunen. Op allerlei manieren hebben we de afgelopen tijd mogen ervaren dat het Surinaams bedrijfsleven wel degelijk gevoel heeft voor de medemens met een beperking en hulp aanbiedt.


Het is mede dankzij jullie inzet, donateurs uit binnen- en buitenland, klein en groot, dat wij deze zorg en hulp kunnen blijven bieden. Langs deze weg, onze hartgrondige dank voor jullie onuitputtelijke ondersteuning, advies, hulp en begeleiding.

Op 03 december is het de Internationale dag voor mensen met een beperking:
Wij roepen u bij deze op om actief ervoor te zorgen dat we deze doelgroep niet in de steek laten. Ze hebben ook rechten, net als iedere andere burger in Suriname. Laten we dat samen waar maken.

Vanuit Stichting Betheljada zullen we onze bijdrage blijven leveren door onze kinderen lief te hebben en een goed bestaan te bieden.

Gods Zegen aan u allen!

Op vrijdag 29 juni hebben personeelsleden en bewoners van Kinderhuis Betheljada een zeer gezellige middag gehad. Van een donateur die niet genoemd wenst te worden, was geld beschikbaar gesteld voor het eten en dessert. Een heerlijke bakkeljauw moksi-alesi, met alles erop en eraan, bereid door de dames in de keuken, loempia’s, ice cream en heerlijke viado vielen best in de smaak van een ieder.

Normaliter gaan de kinderen van de Dagopvang om half twee naar huis, maar op deze dag mochten ze een beetje langer genieten van de gezelligheid en gingen een half uurtje later weg. Net na het eten kwam de Brassband onder leiding van de heer Zeefuik het erf van Betheljada op en vanaf dat moment zaten de dames niet meer in hun stoel. Er werd gedanst en flink geschud en ook Joelle, Sherita en Kathleen deden volop mee. De kinderen die in hun rolstoel zaten genoten op hun eigen manier en Earl en Cher waren zeer opgetogen. Om 3 uur was het feest voorbij en mochten de kinderen naar boven voor hun middagrust. Een fijne middag en een goede start voor het 1 juli weekend.

Op 12 mei, de verjaardag van Florence Nightingale, is het de Internationale Dag van de Verpleging. Over de hele wereld is er op deze dag bijzondere aandacht voor de bijdrage van verpleegkundigen en verzorgenden aan de gezondheidszorg. In vele zorginstellingen zijn er op en rond 12 mei kleine en grote activiteiten. Verpleegkundigen en ook verzorgenden laten daarmee zien wat hun waarde is voor de gezondheidszorg.

De dag staat in het teken van verbetering van de kwaliteit van zorg en versterking van de beroepstrots. Niet alleen gediplomeerd verpoleegkundigen, maar ook degenen die in de zorgsector hun diensten bewijzen, verdienen daarom op deze dag speciale dank.

Op Betheljada zijn alle verzorgsters in de bloemetjes gezet. Ook de Stagiares die momenteel op Betheljada te werk zijn gesteld, hebben een bloemetje in ontvangst mogen nemen.

Lieve dames, namens de bewoners van Betheljada zeggen wij jullie heel veel dank voor alle goede zorgen en de liefde die jullie voor de kinderen opbrengen.

Vezorgsters en stagiares van de stichting Betheljada met een bloemetje ter gelegenheid van de Dag der verpleging - 12 mei 2012

Dit blijkt voor onze Stichting een feit te zijn.Een maand geleden heeft de Stichting haar website gelaunched en daarin is een lijstje opgenomen onder de kop “ Cadeau tips”.

Het idee kwam van Sherida Braumuller en wij zijn haar hier heel dankbaar voor.

Het blijkt namelijk dat dit idee nú reeds resultaten oplevert, want op 14 januari j.l. ontving Stichting Beteljada van een groep Canadese vrienden die in Suriname woont, een hele mooie en stevige industriële blender van het merk Waring met een inhoud van 4 liter.

De blender is van bijzondere waarde voor het bereiden van voedsel voor onze kinderen, omdat de meeste van hen spastisch zijn en daardoor ook problemen hebben met de slikspieren. Alles wat zij eten moet dus gemalen of geblenderd worden tot een papje. Dit gebeurt elke dag drie maal voor de 26 inwonende kinderen, en twee maal voor de 15 bezoekers van de dagopvang.

Betheljada bedankt deze groep van vrienden, die niet genoemd wil worden, nogmaals heel hartelijk voor het invulling geven aan deze vraag voor het tehuis. Zelf konden we hier geen stevige blender vinden en moesten het steeds met een kleine huishoud blender doen. Echter zijn deze huishoud blenders voor een intensiever gebruik niet duurzaam.

A very special thank you to our friends from Canada and we appreciate your efforts to enable us with this outstanding gift, to prepare the perfect meals for our children. God bless you all.

Op woensdag 2 maart j.l. was mevrouw Nelly Macknack 25 jaar in dienst van de Stichting. Mevrouw Macknack die deze dag in stilte wilde vieren, mocht van haar collega’s, de directie en het bestuur een bloemetje in ontvangst nemen, alsook een waardebon van Ultima.

Mevrouw Mack Nack, beter bekend als Zuster Macknack, of Zuster Nelly, is een trouwe medewerkster van het tehuis en heeft in de afgelopen jaren vele bewoners van de 24-uur zorg en bezoekers van de dagopvang in haar armen mogen houden.
Zij kent elk van hen als haar eigen kinderen en heeft daarnaast heel goed contact met de ouders en/of verzorgers van waar het kindje vandaan komt.
Ook heeft Zr Macknack veel ervaring opgedaan in de afgelopen jaren op het gebied van tiltechnieken en het geven van sondevoeding en veel meer als het op de verzorging van jongeren met een beperking aankomt.
De Stichting is blij met Nelly Macknack die als Hoofd van de Zorg van Betheljada als voorbeeld gesteld mag worden

CONTACT GEGEVENS SURINAME

Adres: Cornelis Jongbawstraat 55
Telefoon: (00597) 475921
Fax: (00597) 421037
E-mail: info@betheljada.orgCONTACT GEGEVENS NEDERLAND

Voorzitter: S. Gretna
E-mail: info@betheljada.nl