Nieuws archief

Op donderdag 21 februari j.l. hebben onze personeelsleden met een deel van onze bewoners een uitstapje gemaakt naar Overbridge. Het is een hele gezellige dag geworden. Het heel jaar door wordt er hard gewerkt en het is daarom ook nodig dat zo een uitje van tijd tot tijd plaatsvindt. Behalve de personeelsleden hebben ook de bewoners genoten van het water, de zon en de lekkere bries op Overbridge. Dit uitstapje is mede mogelijk gemaakt door Symbiont Consulting, Busbedrijf Badjalala en Overbridge River Resort. Dank aan jullie allen voor deze geweldige dag!

In november 2012 kregen we bezoek van een vertegenwoordiger van Burger King Suriname . Ze wilden graag een actie op gang zetten om fondsen te genereren voor Betheljada. Er is een speciale, mooie televisie spot gemaakt om de samenleving te stimuleren om mee te doen met deze actie. Van elke verkochte maaltijd doneerde Burger King SRD 1,-. De actie is in december 2012 gestart en beëindigd in januari 2013. In totaal hebben we een bedrag van SRD10.000,- in ontvangst mogen nemen in februari 2013.

Thank you Burger King Suriname voor dit prachtig initiatief en thank you Surinamers, omdat het zonder jullie zeker niet gelukt was!

Elk jaar wordt voor iedereen op en rond Betheljada een kinderkerstviering gehouden. Dit jaar lag de organisatie geheel in handen van de groepsoudsten (de dagopvang en elke woongroep hebben een groepsoudste) en wat hebben ze het goed gedaan.

De ruimte onder woongroep 3 was prachtig versierd, de bewoners zagen er extra mooi uit en er was volop te drinken en te eten. Ook voor geestelijk voedsel was gezorgd. Ds. Schuster hield een inspirerende preek over de beloften die God aan Maria en zo ook aan ons heeft gedaan en hield ons voor dat wij altijd op God kunnen rekenen, want hij komt altijd zijn beloften na.

Dat God altijd zijn beloften nakomt kwam ook naar voren in de toespraak van de directeur waarin zij aangaf dat God inderdaad zijn belofte om voor huize Betheljada te zorgen altijd nakomt. Want wist zij 2 maanden geleden niet hoe deze kerstviering bekostigd zou worden, uiteindelijk is de hele kerstviering mogelijk gemaakt door donateurs. Deze kerstviering is mogelijk gemaakt door minister Latour, minister Abrahams, de familie Diek uit Nederland, mw. Natasha Soeleman die het eten gratis voor ons heeft bereid en mw Georgetine Jeffrey die ons een overheerlijke viadoe schonk.

In november 2012 kwam een vertegenwoordiger van Burger King, mevr.Cheryl van Hoop, bij ons langs omdat ze een idee hadden bedacht om Betheljada te kunnen ondersteunen.

Burger King Suriname heeft inmiddels een actie waarbij ze van elke verkochte maaltijd 1 SRD doneren aan Betheljada. Volg de TVC en Steun ook deze actie!

Op 3 december jl heeft Stichting Betheljada in het kader van de Internationale dag voor de mens met een beperking enkele activiteiten ontplooit. Het thema van dit jaar was: “Het verwijderen van belemmeringen voor een inclusieve en toegankelijke maatschappij voor iedereen”.

Zo is er een wandelloop geweest met onze bewoners, medewerkers , zuster organisaties en genodigden waarbij er een route van 2,2 km is afgelegd in de omgeving van Betheljada. Het is een kleurrijke en gezellige loop geweest met ongeveer 125 participanten, jong en oud, die op een speciale manier uiting hebben gegeven aan het feit dat mensen met een beperking wel degelijk deel uitmaken van onze maatschappij. Ook onze kinderen hebben zichtbaar genoten van de wandeling buiten en de Politie heeft ervoor gezorgd dat alles in goede banen werd geleid.

Na de loop zijn er enkele rondleidingen geweest waarbij onze gasten die Betheljada nog niet zo goed kennen, kennis hebben mogen maken met de bewoners en hoe het huis en de werkzaamheden eruit zien. Rond half 7 in de namiddag is de nieuwe documentaire voor het eerst vertoond. Simultaan met de vertoning te Betheljada hebben ook 5 lokale TV stations hun medewerking verleend om de documentaire uit te zenden. De documentaire is mogelijk gemaakt door Staatsolie Suriname NV en de uitzendingen door Apotheek SOMA en IAMGOLD. In de documentaire wordt melding gemaakt van de “Geef voor onze Kinderen” campagne; een initiatief welke gestart is door Mevr.Dorinda Wilkinson-Brons, de voormalige voorzitter van het Bestuur. Het voornaamste doel van deze campagne is om fondsen te genereren voor de Stichting waardoor we in ons dagelijks levensonderhoud kunnen voorzien en ten tweede om meer bewustwording te creëren in de samenleving over deze speciale doelgroep.

Kirpalani N.V. is het eerste bedrijf dat meewerkt aan het verstrekken van onze zgn. ‘donatie enveloppen’. Dit houdt in dat men via de winkels van Kirpalani aan een donatie enveloppe kan komen ten behoeve van de kinderen van Betheljada. Doneren is trouwens ook mogelijk via onze brochures die eveneens via Kirpalani te verkrijgen zijn.

Op 20 november 2012 bestond de stichting 33 jaar en het ligt in de bedoeling dat in totaal op 33 lokaties in Suriname de donatie enveloppen en brochures beschikbaar zijn.

Langs deze weg bedanken we een ieder die 3 december tot een succes gemaakt heeft. Het doet ons allemaal goed om te weten dat we niet alleen staan en samen staan we sterk!

Gods Zegen aan u allen!

Namens Bestuur, Directie, Medewerkers en Kinderen van Betheljada

CONTACT GEGEVENS SURINAME

Adres: Cornelis Jongbawstraat 55
Telefoon: (00597) 475921
Fax: (00597) 421037
E-mail: info@betheljada.orgCONTACT GEGEVENS NEDERLAND

Voorzitter: S. Gretna
E-mail: info@betheljada.nl